Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”
Jan Paweł II

Szkoła

Zgodnie z Konwencją o prawach dziecka (Convention on the Rights of the Child) przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. jednym z podstawowych praw młodego człowieka jest prawo do nauki. Respektując to prawo placówka zapewnia wychowankom naukę, w zależności od ich opóźnień szkolnych na dwóch poziomach: podstawowym i ponadpodstawowym.

 

W Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie funkcjonują dwie szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Trzemesznie
  • Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia nr 2 w Trzemesznie


Ilość oddziałów szkolnych w każdym roku szkolnym jest zmienna, zależy od liczby wychowanków w placówce i ich poziomu edukacji (większość doprowadzanych do nas nieletnich ma nawet kilkuletnie opóźnienia szkolne). Przydzielenie do klasy szkolnej również jest uzależnione od poziomu edukacyjnego wychowanka. Liczebność uczniów w klasie wynosi do czterech wychowanków. Pozwala to na pełną indywidualizacje nauczania oraz pełne wykorzystanie pomocy naukowych. Szkoły są świetnie wyposażone. We wszystkich klasach znajdują się stanowiska komputerowe dla uczniów i nauczyciela, tablice multimedialne oraz szereg innych pomocy dydaktycznych, które pozwalają prowadzić zajęcia w sposób ciekawy i atrakcyjny.


Programy nauczania oparte są na obowiązującej podstawie programowej zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oprócz zająć programowych realizowane są też różnego rodzaju koła zainteresowań


Aby uatrakcyjnić zajęcia prowadzone w szkole, wprowadzić element rywalizacji i odejść od rutyny, w szkole odbywa się wiele konkursów przedmiotowych. Imprezy te mobilizują wychowanków do wytężonej pracy i w formie zabawy poszerzają ich wiedzę przedmiotową.


W ramach czwartej godziny wychowania fizycznego prowadzone zajęcia tenisa ziemnego w klasach szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem sprzętu, który otrzymaliśmy od UKFiS w ramach wyposażenia Uczniowskiego Klubu Sportowego „KILIŃSKI”, który został założony w listopadzie 1999 roku.


Zajęcia sportowe prowadzone w UKS Kiliński obejmują swoim zakresem różne dziedziny sportu: bilard, koszykówka, tenis ziemny, kulturystyka itd.


Szkoła na bieżąco współpracuje z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Kujawako-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, oraz Instytutem Badań Kompetencji w Wałbrzychu, wieloma organizacjami pozarządowymi oraz szkołami w regionie.

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29