Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”
Jan Paweł II

ZP w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno
ul. Adama Mickiewicza 35
p.o. dyrektora
mgr Łukasz Staszewski
Tel. 61-41-54-259
Fax: 61 42-90-309
sekretariat@trzemeszno.zp.gov.pl
Większa czcionka
Kontrast klasyczny

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29